Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Zpracování bioodpadu

Marek Toman

Proč v Jundrově nemáme domovní kontejnery na bioodpad? Určitě by bylo pro občany pohodlné a pro životní prostředí užitečné, mít k dispozici podobně jako na domovní směsný odpad i nádobu pro bioodpad. Spousta občanů Jundrova by jistě mělo čím tyto kontejnery zaplnit ze svých zahrádek a někdy i kuchyně. V předem určený den, pokud bude kontejner (popelnice) plná, je pak stačí pouze umístit na dostupné místo před dům. Proč, když to může fungovat v jiných městech a jiných zemích, to není v Jundrově? Určitě by se omezilo pálení a ve spalovně by ubylo spousta nezpracovatelného odpadu, který správně měl být uložen jako bioodpad. Pojezd mobilního kontejneru může být zachován, spousta lidí se do něj zbavuje ořezaných větví a jiného objemného odpadu, pro který rozměr běžné popelnice není vhodný.

Web Společně prtoti tunelům v Jundrově.