Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Vysoké školy na Moravě a Vysoká škola Karla Engliše

Út 09.02.2016 10:29

Zdeněk Koudelka

Na Moravě a ve Slezsku není mnoho soukromých vysokých škol. Mnoho je jich v Praze.
Uvádí se, že je u nás mnoho vysokých škol. Nyní je 26 veřejných vysokých škol, 2 státní vysoké školy (Univerzita obrany Brno, Policejní akademie Praha) a 42 soukromých vysokých škol dle seznamu Ministerstva školství. Pokud stát chce omezovat počet vysokých škol, měl by začít u sebe a zákonem snížit stávající počet veřejných a státních vysokých škol. Jen tak legitimizuje represivní zásah proti soukromým vysokým školám.

Ze 42 soukromých vysokých škol uváděných v seznamu Ministerstva školství je jich 23, více než polovina v Praze, kde žije jen 12% obyvatel. V Brně sídlí 4 soukromé vysoké školy (Vysoká škola Karla Engliše - VŠKE, Sting, B.I.B.S., Vysoká škola obchodní a hotelová). Seznam ministerstva uvádí i Rašínovu vysokou školu a Institut Franka Dysona, které již vysokoškolské studium nenabízí. Ostatní soukromé vysoké školy působící v Brně jsou jen pobočkami subjektů sídlících v Praze.

Na Moravě a ve Slezsku není mnoho vysokých škol. Mnoho vysokých škol je v Praze. Pokud má Brno asi třetinu obyvatel Prahy, pak by v Praze mělo být jen třikrát více vysokých škol než v Brně. Pravda je však jiná. Má-li být redukován počet vysokých škol, pak tam, kde je jejich přetlak - v Praze. Je správné nabídnout studentům z Moravy možnost studia na školách se sídlem na Moravě, blízko jejich bydliště. Je obvyklé, že instituce své prostředky uplatňuje především ve svém sídle a na pobočkách je jejich činnost méně kvalitní. Je špatné, pokud v Brně a na Moravě budou působit jen jakési pobočky pražských škol. Mají zde být školy domácí.

VŠKE chce být nejlepší soukromou vysokou školou na Moravě a chce ve spolupráci s místními veřejnými institucemi jako je Regionální hospodářská komora Brno bojovat proti politice v rámci soukromých vysokých škol, kdy v Brně i díky pražskému Ministerstvu školství je dáván volný prostor pobočkám pražských vysokých škol a jsou represivně omezovány brněnské a jiné moravské soukromé vysoké školy. Není třeba rušit žádnou brněnskou vysokou školu.

Spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Brno a Masarykovu univerzitou
Po vstupu nového vlastníka Ladislava Chodáka začala jednání VŠKE s Regionální hospodářskou komorou Brno a Masarykovou univerzitou s cílem majetkového propojení a součinnosti. O potřebě konkrétních vysokoškolských studijních programů v Brně nemá byrokraticky rozhodovat jen Ministerstvo školství od úřednického stolu, ale měla by být slyšena místní samosprávná reprezentace, včetně subjektů samosprávy hospodářsko-podnikatelské, tedy hospodářská a agrární komora. Tato spolupráce bude v přítomnosti zástupců komory v Akademické radě školy i v přítomnosti pedagogů z praxe ve výuce.

Zahraniční studenti
Každá vysoká škola usiluje o zahraniční uznání. Na VŠKE studují studenti ze Slovenska a dále i z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Ázerbájdžánu a Kazachstánu. Tito studenti studují v češtině a nejprve se v rámci intenzivního studia učí česky. Získávají trvalý vztah k Moravě a Brnu. To je přínos pro celý stát, jenž se bude úročit i za řadu let například ve vzájemných obchodních vztazích. Považujeme za špatný přístup Ministerstva vnitra, které v mnoha případech odmítá udělení studentských víz z malicherných důvodů v době, kdy Evropskou unií proudí miliony nelegálních migrantů. Přesto VŠKE hodlá přítomnost zahraničních studentů nadále aktivně zajišťovat.