Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

VOLEBNÍ PROGRAM kandidátky Společně proti tunelům v Jundrově

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou program sociální demokracie pro komunální volby v Jundrově, která kandiduje v rámci kandidátky Společně proti tunelům v Jundrově. Naši kandidáti jsou stejně jako Vy obyvatelé Jundrova a znají Vaše problémy, potřeby a obavy. Naším cílem je zpříjemnění života jundrovských občanů. Rádi bychom zmínili několik bodů z našeho minulého volebního programu které se nám podařilo splnit a v jejichž prosazování pro Jundrov by jsme rádi pokračovali i nadále. Podpora budování cyklostezky na levém (Komínském) břehu řeky Svratky, podpora Mateřské školy Dubová a Základní školy Jasanová a revitalizace nájemních bytů formou rekonstrukce bytových jader. Nyní k Vám přicházíme s volebním programem který navazuje na předchozí a může Vám tak představit co budeme v Jundrově na zasedáních zastupitelstva prosazovat a podporovat.

Tvář Jundrova – veřejné prostranství

Jundrov se po staletí rozvíjel v přírodním prostředí. Díky tomu se stal jednou z nejkrásnějších a nejklidnějších městských částí. Nebudeme bránit dalšímu rozvoji Jundrova výstavbou rodinných a menších bytových domů tak, aby se nenarušil ráz obce. Podpoříme revitalizaci současných dětských hřišť a sportovišť. Jednou z neopomenutelných priorit je pro nás zachování krajinného rázu Jundrova. Podporujeme vybudování rekreačně přírodní oblasti na obou březích Svratky a její propojení s Wilsonovým lesem a Holednou.

Doprava

Vzhledem k nárůstu osobní dopravy v Jundrově budeme aktivně vyhledávat vhodná místa pro zřízení nových parkovacích ploch. Nedovolíme aby rekonstrukce stávajících parkovacích ploch proběhla  na úkor snížení počtu parkovacích míst. Budeme prosazovat maximální zvýšení bezpečnosti na ulici Veslařská, která se stala tranzitní komunikací,  zejména s ohledem na plánovanou rekonstrukci ulice Kamenomlýnská. Budeme se snažit zajistit, aby přestupní uzel Anthropos byl kulturnější například stavbou zpevněného spojovacího chodníku na místě vyšlapané pěšinky.

Životní prostředí a bezpečnost

Jundrovská ČSSD v minulém volebním období pokračovala v prosazování programových zásad zajišťujících bezpečnost a příjemné životní prostředí v městské části Brno-Jundrov. Jundrov patří k menším městským částem. Je zasazený do přírody mezi dvěma hlavními biotopy, které tvoří les Holedná a řeka Svratka. Proto i řada obyvatel z jiných městských částí Brna navštěvuje Jundrov pro rekreaci a odpočinek. To je důvod proč je pro nás stěžejní udržet tento krajinný ráz Jundrova a dále jej rozvíjet. V minulém období se ČSSD stavěla proti prodeji pozemků ve správě městské části a naopak se snažila hledat plochy, které by sloužili k rozvoji přírodních rekreačních ploch.

ČSSD bojovala za zajištění dopravní bezpečnosti na ulici Veslařská a snažila se přispět k vyřešení situace na křižovatce u zastávky Anthropos. Budeme budeme požadovat zvýšenou frekvenci  denní i noční pochůzkové hlídky městské i státní policie.

Našim cílem je:

Jundrov a Brno

Trvalé odmítat projekt vedení vysokorychlostní železnice přes Jundrov.

Posílit postavení městských částí při rozhodování v rámci města Brna.

Vybudování oblasti pro volnočasové aktivity na obou březích Svratky a její propojení s Wilsonovým lesem a Holednou.

Školství

Zvýšit kapacitu Mateřské školy Dubová a Základní školy Jasanová nástavbou současných objektů.

Veřejné instituce v Jundrově

Rozšířit hodiny pro styk s veřejností úřadu městské části.

Zrušení cenzury opozičních příspěvků ve zpravodaji Jundrov. Každá strana v zastupitelstvu má mít právo zveřejňovat své příspěvky bez zásahu radnice.

Zlepšit prostředí na jundrovské poště - dosáhnout umístění klimatizace.

Zajištění služebny Městské policie v Jundrově a její trvalou přítomnost.

Proobčanské aktivity

Vybudovat trvalou klubovnu pro jundrovské seniory.

Trvalá podpora mládežnického sportu, Sokola, Hasičů a Sportovního klubu. Získání dalšího hasičského auta od Jihomoravského hasičského záchranného sboru.

Městské byty

Využití příjmů z nájmů bytů na jejich opravy a údržbu, udržovat je ve výborném stavu.

Výstavba nových městských nájemních bytů.

Průhledný systém pronájmu městských bytů. Obnovíme zrušenou bytovou komisi, aby systém pronájmu bytů byl za účasti veřejnosti.

Investice

Neplýtvat finanční zdroje na projekty, které přímo nesouvisí se záměry Jundrova (molo apod).