Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Věda a politika

Zdeněk Koudelka

Vysoká škola Karla Engliše Brno vytvořila Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. Studii vypracoval Fond boje proti korupci miliardáře Janečka a spolek Naši politici. Přitom Karel Janeček vydělal peníze hrou s prodejem a nákupem finančních derivátů, kdy jeho zisk byl ztrátou jiných. Cílem oponentního posouzení bylo, zda Janečkův fond a Naši politici užívají při tvorbě svých výstupů, které se snaží ovlivnit politické rozhodování a jsou prezentovány jako odborné, skutečně odborných a vědeckých přístupů.

Oponentní posouzení studie Janečkova fondu zjistilo, že Studie je psána tendenčně, aby přesvědčila o nepřijatelnosti hazardních her bez ohledu na ověřitelnost a pravdivost svých tvrzení. Studie nereaguje na zákon o hazardních hrách přijatý v roce 2016. Studie pomíjí základní kriminologické poznatky, zejména trend poklesu kriminality v roce 2015 a kumulace několika kriminogenních faktorů, které vedou k páchání kriminality.

V 19. století byl veden spor o pravost rukopisů Zelenohorského a Královédvorského. Politický boj byl bojem o vědeckou pravdu, do kterého se zapojili vysokoškolští profesoři. I dnes je úkolem vysokých škol odhalovat zneužití vědy v politickém boji tím, že ozřejmí neodbornost studií, které se tváří jako vědecké.

Studie Janečkova fondu napadá města, jež se rozhodla vydat cestou regulace a ne zákazu her. Je však právem měst a jejich volených zastupitelů, jaká rozhodnutí přijmou. Odpovídají místním voličům, ne pražským nátlakovým skupinám.

Hry, stejně jako víno a další požitky jsou součástí lidského života. Případné rozhodnutí pro askezi je pravdivé, je-li rozhodnutím jedince. Jestliže se moc snažila o zákaz tisíciletých lidských požitků, dopadlo to špatně. Prohibice alkoholu v USA 1919-33 je příkladem, jak se boj za lepší lidské zítřky proměnil v růst organizovaného zločinu. Americká prohibice byla projevem totalitní tendence v demokratickém státě ve stylu utvoření nového lepšího člověka, i když o to lidé nestáli.

Piji moravské víno. Někdo bojuje za abstinenci. Vždy se najdou vhodné příklady pro to i ono. Hitler byl abstinent a Stalin pijan (nikoliv však moravského vína). Pokud ale někdo začne tvrdit, že lidstvo spasí zákaz alkoholu, aniž by se vyrovnal s tím, jak prohibice vedla k růstu zločinu, je správné taková tvrzení kritizovat.

Vysoká škola Karla Engliše odhalila nedostatky Studie Janečkova fondu. K boji o moc se užívají právní kampaně a údajná vědecká tvrzení. Boj proti keťasům, kulakům, akce čisté ruce, protikorupční kampaň, boj proti oteplování či boj proti hazardu jsou zneužitelné, jako každý boj o moc.

Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu

Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu