Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Společně proti tunelům v Jundrově

Marek Toman

Na první pohled neobvyklý název naší společné kandidátky má svoji logickou genezi. Prvním, na co upozorňuje, je plánované tunelové propojení z hlavního nádraží v tzv. vysokorychlostních tratích navazovaných na rekonstrukci hlavního nádraží a jeho polohy pod Petrovem. Sice se dnes tato varianta prosazována zelenými už na městě Brně zdá být zavržená (jako méně výhodná), avšak stále existuje dost lidí, kteří se na tématu „nádraží v centru“ budou snažit dělat politickou kariéru. Dalším významem našeho názvu je symbolické vyjádření k chování zelené koalice na jundrovské radnici. To sice běžnému občanovi zůstává spíše skryto, o to však je potenciálně nebezpečnější a je třeba ho změnit. Proto vznikla naše koalice, aby se zasadila o nápravu a narovnání všech těchto věcí.

V posledních čtyř letech za vládnutí zelené většiny na radnici došlo k několika nepovedeným projektům, jejichž kritika je Zeleným nepříjemná. A tak nastavují svoje vlastní pravidla, aby kritické hlasy byly pokud možno co nejméně slyšet. Jak jinak si máme vysvětlit, že kontrolní výbor v Jundrově nevede opozice, jak je všude jinde dobrým zvykem, ale samotná zelená koalice? Vždyť tal kontrolují sami sebe!

Budeme proto prosazovat, aby předsedu kontrolního výboru měla vždy opozice, ať bude jakákoliv, a to v personálním složení, které si sama stanoví. Do personálního složení opozičního kontrolního výboru nemá žádná „slušná” vládnoucí většina co mluvit. Jinak kontrola postrádá jakoukoliv důvěryhodnost.

Mediální komise, která má na starost vydávání a obsah Jundrovského zpravodaje, ač nám jakožto opozici byla představena jako apolitická, odmítla otisknout některé články Zdeňka Koudelky z ČSSD v jundrovském zpravodaji. Ano, umísťovala je na webovou stránku, přiznejme si však, kolik má tato stránka unikátních návštěvníků oproti tištěnému médiu - málo. Zdůvodnění, proč tak bylo učiněno, byla až směšná. Co si mám pak pomyslet, když se předsedkyně a vlivný člen této komise letos objeví na kandidátní listině Zelených?

Co si mám dále myslet o tom, že články do jundrovského zpravodaje musí opozice odevzdávat 10 dní před finálním termínem, aby paní starostka mohla ještě v rámci stejného čísla na kritiku reagovat? Mnohdy mi tyto reakce připadaly hloupé, bylo by čestnější a lepší přiznat svůj omyl než se takto vymlouvat. Oficiálně sice bylo řečeno, že toto opatření je obecně pro všechny, aby mohla reagovat jakákoliv protistrana, ale za celé 4 roky jsem ani jednou nedostal k nahlédnutí/reakci jediný článek někoho z koalice. Často tak moje reakce za opozici mohla být publikována až v dalším čísle, kdy téma již často pozbylo na aktuálnosti.

Budeme proto prosazovat, aby v každém čísle měla jakákoliv opozice svůj prostor, kde její články nebudou odmítány a pravidla tvorby příspěvků budou stejná jak pro koalici, tak i opozici.

Současná „zelená“ vládní koalice sice zachovala komise rady městské části, avšak zredukovala jejich počet na pouhé 3. Tyto komise mají účel poradního orgánu ze zástupců občanů/politických stran v zastupitelstvu a většinou se k jejich rozhodnutí rada přiklání nebo jejich názor bere vážně. Je to z toho důvodu, že rozhodnutí komise bývají napříč celým politickým spektrem dané radnice, a ne pouze dle vládní většiny, tj. panuje zde širší shoda. Současná zelená koalice nebere na názor komisí žádné ohledy. Jak si jinak vysvětlit, že takřka všechna rozhodnutí stavební komise (ve které jsem byl členem) byla zelenou radou změněna a na zastupitelstvo se dostalo úplně jiné rozhodnutí? Kdyby alespoň zastupitelé pro své rozhodování dostali v podkladech i rozhodnutí komisí. Ne, toto je opravdu hloupé chování.

Budeme proto prosazovat, aby se na dění v Jundrově podílel širší okruh lidí i s odlišným politickým názorem, byť to někdy může znamenat obtížnější hledání shody. O tom však je demokracie.

Web Společně prtoti tunelům v Jundrově.