Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Sen o právním státě

Čt 02.02.2017 13:31

Zdeněk Koudelka

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetřování policejní reformy a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se postavila na stranu zákona proti zneužívání moci. Mediálně je zajímavé především trestní oznámení na státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Ale zde očekávám, že jej zamete vedení Nejvyššího státního zastupitelství pod koberec.

Dozor nad vyšetřováním zločinů státních zástupců

Významnější je výzva vládě k předložení změny trestního řádu, aby dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním nevykonával státní zástupce, pokud půjde o trestné činy, kde podezřelým a obviněným je státní zástupce. Nevěřím tomu, že dnes jsou zločiny státních zástupců - zneužití pravomoci úřední osoby - řádně vyšetřovány.

Obdobný přístup vedl ke vzniku Generální inspekce ozbrojených sborů, coby úřadu odděleného od policie, aby vyšetřování trestných činů bylo oproštěno do kolegiality a osobních vazeb. Proto příslušníky Generální inspekce vyšetřují státní zástupci. Stejné nežádoucí vazby mohou ovlivnit posuzování skutků, kterých se dopustí státní zástupci, které mají znaky trestného činu, ale kvůli kolegialitě jsou státními zástupci hodnoceny příznivě pro jejich kolegy, zvláště mají-li podporu vedení státního zastupitelství. Státní zastupitelství má velkou moc v trestním řízení, což v právním státě musí být spojeno s odpovědností. Dozor nad zákonností v přípravném řízení v takovém případě může mít na státním zastupitelství nezávislý orgán – např. soud. Cílem je objektivita objasňování trestné činnosti státních zástupců, zejména spáchaných při úřední činnosti.

Sen o právním státě

Usnesení vyšetřovací komise vede ke krásnému snu – snu o právním státě. Zdálo se mi, že bude existovat stát Moravskočesko, kde státní zástupci Oblastního státního zastupitelství ve Vtoku pod Ebalem jako svébytní právníci, kteří nejsou zalezlí jako kuřata pod kvočnou, odmítnou nezákonné pokyny náměstkyně oblastního státního zástupce Anastázie Bradaté přisvojit si kauzu z cizího kraje a bez zbytečného odkladu ji postoupí místně příslušnému státnímu zastupitelství.

Sním sen o tom, že pak státní zástupci ohlásí podezření na Anastázii Bradatou a nejvyššího státního zástupce Petra Vladyku, který se podílel na přihrání kauzy nepříslušnému státnímu zastupitelství, ze zneužívání moci, neboť přihrání mediálně zajímavé kauzy Anastázii Bradaté ji mimo jiné mělo pomoci získat vyšší funkci a plat, tedy majetkový prospěch. Stejně začne vyšetřování moravského údolního státního zastupitelství v čele s Janem Štěpánem, kde asi nevědí, že Praha není na Moravě, a uzurpovali si vyšetřování údajných trestných činů v Praze.

Sním sen o tom, že na zahájené vyšetřování zareaguje ministr spravedlnosti Kryšpín Volavka a předseda vlády Slavomír Nedělka. Odsoudí zneužívání moci a odvolají Petra Vladyku, Anastázii Bradatou a Jana Štěpána bez ohledu na to, že jim poskytuje podporu jedna soukromoprávní televize vlastněná Pražskou unií kávistů a její ideový guru Boleslav Slezanec.

Sním sen o státě, kde svévolná volba soudců ze strany státních zástupců byla soudy důsledně odmítána a soudy trvaly na tom, aby státní zástupci vysvětlili, proč si vybrali značně vzdálené soudy. Zdálo se mi, že Ústavní soud ocenil pravdivost výroku jednoho státního zástupce, který tento krok vysvětlil slovy: „protože nám tam povolili, co jsme chtěli“. Sním o tom, že údolní státní zástupce Jan Štěpán musel státu zaplatit škodu, kterou způsobily jízdy a lety ke vzdáleným soudům, když místně příslušný soud byl, co by kamenem dohodil.

Sním sen o tom, že soudci ze senátu soudce Červenky byli oceněni prezidentem republiky vyznamenáním za statečnost, neboť odmítli užít nezákonné důkazy získané nepříslušným soudem na návrh nepříslušného státního zastupitelství a tím obnovili důvěru v právní stát.

Probuzení

Ze snu jsem se probudil a očekávám domovní prohlídku, kterou povolil severokorejský soud v Pchjongjangu. Sice je to nezákonný soud, ale z Ústavního soudu došla hláška, že je to OK, jelikož Ústavní soud zatím nikdy neřekl, že severokorejský soudce z Pchjongjangu je nepříslušný a tedy nezákonný. A pokud to někdy řekne, bude to platit jen do budoucna.