Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Referendum a Evropská unie

Ne 20.03.2016 15:46

Zdeněk Koudelka

Vláda předložila návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Největší vládní strana sociální demokracie předložila návrh na zavedení referenda opakovaně. Nynější návrh však omezuje možnost lidu rozhodovat v referendu.

Podle vládního návrhu ústavního zákona o referendu nelze hlasovat o vystoupení z Evropské unie. Důvodem není to, že se v referendu nemůže hlasovat o porušení mezinárodních závazků, což bylo obsahem i předchozích návrhů na přijetí ústavního zákona o obecném referendu. Každý stát může vystoupit z Evropské unie. To není porušením mezinárodního závazku, jelikož samotná mezinárodní smlouva o Evropské unii s tím počítá. Porušením mezinárodního závazku by bylo, kdyby se v referendu hlasovalo o tom, že nebudeme dodržovat nějaké evropské nařízení za trvání našeho členství.

Důvodem, proč se v referendu nemůže hlasovat o vystoupení z Evropské unie je, že vládní návrh ústavního zákona o referendu tuto možnost výslovně vylučuje. Neuvádí to přímo, ale schovává ji za obecnou formulaci, že v referendu se nemůže hlasovat o souhlasu s ratifikací či vypovězením mezinárodní smlouvy dle čl. 10a Ústavy ČR, což jsou smlouvy, kterými náš stát odevzdává část svých pravomocí (suverenity) jinému subjektu. Fakticky to je Evropská unie. Takové referendum o vystoupení by se mohlo konat jen na základě jiného speciálního ústavního zákona, s kterým by musel souhlasit Parlament třípětinovou většinou a který vláda nepředložila.

Vláda nechce dát občanům totéž právo, které britským občanům dala britská vláda. Jde o politiku mírného pokroku v mezích vládních představ, co je pro občany dobré, i kdyby si mysleli něco jiného. Absurdně se jeví přístup vlády, pokud si vzpomeneme na vstup do Evropské unie, který byl občany odsouhlasen v referendu v červnu 2003. O vstupu do Evropské unie mohli občané hlasovat v referendu, o setrvání v ní však podle současné vlády hlasovat nemohou. Zřejmě dle vlády nejsou dostatečně moudří. Ovšem dokázali by Andrej Babiš či Bohuslav Sobotka říci, kdy občané od posledního referenda o vstupu do Evropské unie zhloupli, že jim v této věci nechce vláda dovolit rozhodovat dle navrženého ústavního zákona o referendu? Sobotka by též měl vysvětlit, na základě kterého programového dokumentu sociální demokracie došlo k tomu, že vláda za účasti sociální demokracie omezuje působnost referenda. Dřívější sociálně demokratické návrhy na referendum obdobné omezení neobsahovaly. Je to urážka našich občanů ve srovnání s jinými státy, které umožňují konání referenda i o této věci. Proč na Slovensku takové právo občané mají a na Moravě, ve Slezsku a v Čechách jej mít nemají?

Že vláda vyloučila rozhodování o setrvání v Evropské unii z referenda, dokazuje, že má strach, jak by občané rozhodli. Pokud by se vláda nebála toho, že by občané v referendu podpořili vystoupení z Evropské unie, takové omezení by neprosazovala. Ztratí-li však podporu svých občanů jakýkoli demokratický stát, nemůže trvale existovat. To platí i pro Evropskou unii. Rozpadla se Římská říše i Rakousko-Uhersko, bylo rozděleno Československo. Žádný stát není věčný. Věčnost se nepojí ani s Evropskou unií. Věčné je jen království, které není z tohoto světa.