Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Přisvojení si práv zastupitelstva primátorem města Brna

Pá 05.06.2015 08:16

Zdeněk Koudelka - předseda MO Brno-Jundrov, zastupitel MČ Brno-Jundrov

Zastupitelstvo města Brna je žalováno kvůli odkladu referenda ve věci umístění hlavního nádraží Brno až na podzim 2016. Sociální demokracie proti tomu bojuje, protože znamená zrušení jakékoliv stavby nového nádraží kdekoliv. Kromě schválené varianty u řeky, Brno není schopno zajistit financování stavby z evropských peněz v rozpočtové evropské sedmiletce 2014-20. Tím současné vedení Brna připravilo město Brno o možnost investice za 30 miliard korun. Je zřejmé, že vedení města odsuzuje obyvatele k trvalému cestování z nevyhovujícího nádraží. To vše v době, kdy se jiná nádraží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku staví či modernizují. 

Nyní se vede řízení o rozhodnutí zastupitelstva posunout referendum o nádraží až na podzim 2016 u Nejvyššího správního soudu. Ve věci udělil za město Brno plnou moc advokátu primátor Petr Vokřál (ANO). Avšak plná moc nebyla udělena skutečným účastníkem, což je Zastupitelstvo města Brna. Takové rozhodnutí by muselo být přijato usnesením zastupitelstvo, což se nestalo. 

Primátor sice řídí zasedání zastupitelstva, ale nemůže si přisvojit pravomoc zastupitelstva. Účastníkem v daném řízení není město Brno, ani primátor. Jestliže primátor jednal za zastupitelstvo bez jeho souhlasu, jde o nelegální si přisvojení pravomoci orgánu. Je to stejné jako kdyby v akciové společnosti přijal místo představenstva rozhodnutí jen předseda představenstva a vydával jej za rozhodnutí představenstva. V kolektivním orgánu nemůže vůle předsedajícího být vydávána za vůli orgánu jako takového. Navíc má být vůle zastupitelstva tvořena na základě veřejného jednání, což je ochrana před zneužitím moci jejím kabinetním neveřejným výkonem. Byla porušena transparentnost výběru právního zástupce a zásada šetrnosti hospodaření s veřejnými prostředky, když je neprůhledné, proč byl zvolen advokát z Pardubic. Pokud by došlo k nařízení jednání u soudu, bude si tento advokát účtovat cestovné osobním vozem a náhradu za ztrátu času na cestě, na což má podle advokátního tarifu právo. V Brně sídlí stovky advokátů, kteří by byli pro město ekonomicky výhodnější. 

Primátor svým nehospodárným zvolením advokáta porušil povinnosti řádného správce cizího majetku. Veřejné orgány musí být schopny svá rozhodnutí před soudem obhájit i bez advokáta. Proto jim soud ani v případě úspěchu nepřiznává náhradu nákladů právního zastoupení. 

Brněnské ANO, Zelení a Žít Brno nevěří Brňanům a radí se v Praze 

Vedení města uzavřelo ve věci právní pomoci při řešení toho, že nedodrželo závazky města vůči brněnským obyvatelům a odmítlo jim prodat byty za dříve přislíbených podmínek, smlouvu o poskytování právních služeb z 29. 1. 2015 s Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha za částku 190 000 Kč. Částka byla od počátku podhodnocena a byla zvolena, aby se vedení města vešlo do určité částky. Přitom pražská advokátní kancelář jako vícepráce účtovala jednání s protistranou, což je v případě sporných jednání běžná záležitost, žádná překvapivá vícepráce. Tedy původní smlouva byla uzavřena jako smlouva klamavá, jelikož již při jejím uzavírání muselo být představitelům města jasné, že budou probíhat jednání s druhou stranou. Pokud tato samozřejmá věc nebyla součástí původní smlouvy, je evidentní, že motivem bylo sjednat smlouvu s hodnotou plnění menší než 200 000 Kč, aby se dosáhlo menší hodnoty veřejné zakázky. Vedení radnice uzavřelo smlouvu s cílem obejít zásadu transparentnosti a pravdivosti při uzavírání veřejných zakázek. 

Vedení města Brna uzavřelo smlouvu o právních službách s pražskými advokáty, když je zřejmé, že naroste cena služby o cestovné autem Praha-Brno-Praha. V Brně jsou stovky a na Moravě tisíce advokátů, kde by cestovné nebylo žádné nebo výrazně menší. Pražský advokát z Tomíček Legal s.r.o. si účtoval čtyři cesty Praha-Brno-Praha. To dokresluje plýtvání a pohrdání občany města Brna ze strany ANO, Žít Brno a Zelených. Brněnští advokáti jsou občané města a zvládnou právní službu tohoto rozsahu. A bez cestovného. 

Peníze vyložené na právní služby za město Brno se musí započítat do celkového rozsahu vzniklé škody za rozhodnutí vedení města Brna nedodržet dosud dosažené výsledky jednání s občany města, kteří chtěli odkoupit byty, v nichž žijí. Škodu by město anebo nové vedení radnice po volbách 2018 mělo vymáhat po členech rady. 

Navíc je vůbec otázka, v čem je dána náročnost a specializace poskytnutých konzultací? Proč tyto právní služby nemohl zajistit magistrát svými zaměstnanci? Je zřejmé, že jde o běžnou aplikaci občanského práva při prodeji nemovitého majetku. Tato činnost je běžnou činností města Brna. Najímání expertních právních služeb je v daném případě nedůvodné.