Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Jundrov a Brno

Zdeněk Koudelka, předseda ČSSD Jundrov

Brněnská velká radnice prosazuje centralismus. Příkladem je návrh na omezení práv městských částí v oblasti správy bytů městských částí. Proto jundrovská sociální demokracie požaduje posílení práv Jundrova i jiných městských částí. Jundrov má přes 4 000 obyvatel, což mají mimo Brno i některá města, ale rozsah jeho pravomocí a rozpočet nedosahuje velikosti obcí s menším počtem obyvatel. Podstatnou část financí, které stát přiděluje obcím na občana, uchvátí brněnský magistrát a městské části jsou chudými poddanými. Dochází pak k personální korupci. Dobře se má ta městská část, jejíž představitelé sedí ve vedení města a mají vliv na rozdělování dotací.

Má-li být Jundrov dobře spravován, je nutné změnit Statut města Brna tak, aby podstatná část daňových příjmů obcí na občana byla přidělována městským částem a ty plně převzaly správu školství, komunikací a podpor různých dalších aktivit na svém území. Není žádný důvod, aby celoměstské orgány rozhodovaly věci, jež se týkají jen Jundrova. Brno jako největší město na Moravě musí svou pozici utvrzovat bojem o svůj vliv s pražským centrem, ne oslabováním samosprávných práv Jundrova.

Web Společně prtoti tunelům v Jundrově.