Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Jan Veleba a boj za lepší Českou televizi

St 20.01.2016 21:48

Zdeněk Koudelka

Senátor Jan Veleba obdržel od Českého filmového a televizního svazu cenu Zlatý citrón. Je to cena, kterou televizní svaz vnímá jako negativní. V očích mnoha lidí je to však cena za záslužné činy senátora Jana Veleby. Obyvatelé státu se dělí na bezprávnou většinu, která má z donucení státu jen platit České televizi měsíční poplatky, a na mediálně silnou menšinu, která z peněz televize žije.

Senátor Veleba chce, aby Česká televize přestala být televizí pražskou. Proto navrhl posílit podíl studií na celostátním vysílání České televize. Dnes je ve studiu v Brně a Ostravě ze zákona povinna Česká televize tvořit minimálně 20% vysílacího času. Tedy zákon umožňuje 80% tvorby v Praze, která má však asi jen 12% obyvatel státu - televizních poplatníků. Veleba navrhl zvýšení vysílání všech studií z 20 na 30%. Televizní studia Brno a Ostrava mají v územní působnosti Moravu a Slezsko, kde žije 40% obyvatel a televizních poplatníků. Větší činnost televizních studií povede k většímu uplatnění místních herců, režisérů, divadel, filharmonií atd. ve vysílání. Tím se posílí financování regionální kultury a sportu. Není důvod, aby z financí placených obyvateli celého státu bylo 80% tvorby zajištěno jen v nejbohatším městě státu.

Česká televize je převážně pražskou. Žijí z ní ti, kdo se podílí na rozdělování peněz na různé projekty. Je to soustředění peněz v malém okruhu lidí. Velebův návrh v Senátu podporu nenašel. Pro řadu senátorů jsou Morava a Slezsko dobré, aby v nich získali svůj mandát. Jinak preferují pražské centrum. Návrhy senátora Veleby zavádějí, že televizní poplatek nemusí platit ten, o kterém Česká televize lhala, podrobují televizi kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu a zprůhledňují hospodaření. Nepodporují televizi pražského centra, kde Václav Moravec může tvrdit lež, že Kroměříž je v Jihomoravském kraji. Je dobré mít televizi s průhledným hospodařením, vyváženými názory a redaktory politických pořadů, kteří mají znalosti zeměpisu alespoň v rozsahu učiva základní školy.

 

Posílení televizních studií v Brně a Ostravě

Změna televizních a rozhlasových poplatků

Senát podpořil centralizaci

Česká televize útočí na svobodu projevu

Lži Václava Moravce a daň pro Českou televizi

Lež Václava Moravce 1

Lež Václava Moravce 2

Ministr, střet zájmů a debakl České televize