Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Euro a sociální demokracie

Zdeněk Koudelka

Názory na euro jsou mezi sociálními demokraty různé a jsou opřeny o řadu argumentů pro i proti. Kritizovat je nutné lživé argumenty. Podle Bohuslava Sobotky se stane Česká republika periférií Evropy, pokud nebude přijetím eura součástí jádra Evropské unie. Lživost či pravdivost těchto slov si může posoudit každý. Švédsko, Dánsko, Británie, Švýcarsko, Norsko euro nemají. Jsou či nejsou periférií Evropy? Řecko euro má a bylo na pokraji bankrotu, z kterého se dodnes vzpamatovává jen díky masivní finanční pomoci zvenčí. Pro euro lze najít rozumné argumenty, nepotřebuje se hájit strašením, že když jej mít nebudeme, nastane úpadek státu.

Podstatná změna eura

Sociální demokraté většinou v době vstupu do Evropské unie podporovali euro. Tehdy bylo euro jen společnou měnou. V souvislosti s řeckým dluhem se však Eurozóna zavedením Evropského stabilizačního mechanismu změnila v unii dluhovou, kde se členské státy podílí na řešení dluhů jednoho z nich. V roce 2003 jsme povinnost řešit dluhy Řecka, Itálie a Španělska neměli. Přijetím eura získáme povinnost řešit dluhy jiných. Povinnost řešit dluhy jiných států je tak zásadní, že řada podporovatelů eura změnila postoj.

Měna je podstatná náležitost státu a péče o její stabilitu je podstatným úkolem politiků. Občané se bojí dopadů přijetí eura. Kdyby bylo euro jen společnou měnou, snad by převážily argumenty pro jeho přijetí. Protože však bylo posunuto do společné odpovědnosti za případný krach každého členského státu, normální lidé se chovají stejně jako v soukromém životě. Nikdo nechce ručit za všechny nájemníky v jednom domě, když jejich hospodaření a dluhy neovlivňují. Faktický krach Řecka Eurozóna ustála. Krach Španělska či Itálie by měl závažnější důsledky.

Svoboda říci ANO či NE

O přijetí eura rozhodne Česká republika svobodně. Jelikož euro znamená přenesení práva našeho státu na měnu na Evropskou měnovou unii, takové rozhodnutí musí učinit lid v referendu či Parlament ústavní většinou. Protože sociální demokracie podporuje referendum, měla by podpořit předání této významné otázky v rámci přímé demokracie lidu. Příkladem je Švédsko, které při přistoupení k Evropské unii 1995 přijalo závazek přijmout euro, ale na základě referenda roku 2003 jej nerealizovalo.

Závazek eura nemáme