Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Energetický regulační úřad a boj o moc

St 27.01.2016 10:47

Zdeněk Koudelka

Ministerstvo vnitra usiluje o posílení moci vlády skrze zákon o státní službě. Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký tvrdí, že předsedkyně Energetického regulačního úřadu podléhá služebnímu zákonu a vláda může rozhodnout o postavení předsedkyně mimo službu. Fakticky vytuneloval prezidentovo právo odvolávat předsedkyni úřadu a porušil evropskou směrnici o společných pravidlech trhu s elektřinou, která stanoví, že šéfové regulačních úřadů nesmí dostávat pokyny od výkonné moci. Postránecký tvrdí, že úřad zůstane nezávislý, protože vláda nebude určovat, jak má rozhodnout v konkrétní věci. Co je to však za nezávislost, když šéf úřadu ví, že nebude-li rozhodovat, jak chce vláda, může být postižen? A to v době miliardových podpor pro ekologické bafuňáře tyjících z nesmyslné podpory drahých a prý ekologických zdrojů energie, s nimiž předsedkyně úřadu nesouhlasí. Navíc mohou být žalována rozhodnutí, která měla učinit prezidentem jmenovaná předsedkyně úřadu, vláda ji v tom zabrání a místo ni rozhodne nějaký vládní oblíbenec. Vláda tak způsobí, že stát vyplatí značná odškodnění za nezákonná rozhodnutí.

Základním prvkem nezávislosti jakéhokoli orgánu na vládě je personální nezávislost jeho šéfa. Tedy, že jej vláda nemůže z funkce sesadit ani dočasně a že mu nemůže určovat plat, a tak jej trestat za určitá rozhodnutí či odměňovat za vstřícnost vládě. Dovolila by si něco takového vláda vůči jiným nezávislým orgánům – Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu nebo Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který kontroluje vládní zakázky? Jestli je nějaký orgán nezávislý na vládě či ne, stanoví právo. Když se ji to nelíbí, má možnost navrhnout změnu našich zákonů nebo evropského práva. Jinak musí respektovat nezávislost jiných veřejných představitelů, pokud je jejich nezávislost stanovena našim či evropským právem. Je povinností vykládat naše právo v souladu s právem Evropské unie. Umožňuje-li zákon dva právní výklady, je nutné užít výklad evropsky konformní. Pokud náš stát neplní povinnost nezávislosti Energetického regulačního úřadu, porušuje evropské právo a tím svůj mezinárodní závazek jej dodržovat.

Pokud vláda rozhodne o postavení předsedkyně Energetického regulačního úřadu mimo službu, fakticky naruší právo prezidenta republiky ustanovovat předsedu tohoto úřadu, včetně jeho odvolání. Prezident se může proti tomuto narušení své kompetence bránit návrhem na zahájení řízení o kompetenčním sporu u Ústavního soudu. Prezidentův návrh by byl právním i politickým signálem, že hodlá proti vládě hájit právo i nezávislost jiných orgánů.

Energetický regulační úřad, prezident republiky a vláda