Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Jundrov.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Jundrově a kandidátech ČSSD za Brno-Jundrov.

 


 

Alarmující dopravní situace na konci ulice Veslařská

Po 16.02.2015 15:44

Mgr. Martin Čermák, Ph.D.

Dne 4. 1. 2015 Komise pro kulturu, sport a životní prostředí již podruhé upozornila radu městské části na alarmující bezpečnostní situaci na konci ulice Veslařská a navrhla dvě možná řešení: snížení rychlosti na 40km/h v daném úseku, nebo postavení radaru měřícího rychlost aut, které překračují maximální povolenou rychlost.

Na Veslařské v blízkosti domů s číslem popisným 250 - 256 se nachází relativně ostrá nepřehledná zatáčka ohraničená úzkým chodníkem. V zatáčce se nachází frekventované vjezdy do areálu hotelu Parkhotel, stavebniny Maxim, penzion Jupiter a především Mateřská školka na Veslařské 256. Auta vyjíždějící z těchto areálů mnohdy přejíždí do protisměru. Auta zde mají povolenou rychlost 50km/h, ale mnozí neukáznění řidiči tuto rychlost překračují, což vede k časté nehodovosti. To potvrzuje i fotografie z přelomu roku pořízená krátce po pravděpodobně nenahlášené autonehodě.

Na tuto nebezpečnou situaci dne 1. 12. 2013 upozornila paní starostku občanka Jundrova paní Erika Liškutínová. V korespondenci nastínila i možné způsoby řešení, a to snížení v krátkém úseku zatáčky rychlost na 40km/h. Dne 3. 2. 2014 zasedala rada městské části a ta chválila následující strohé zamítavé usnesení: RMČ nesouhlasí s omezením rychlosti na 40km/h v části ulice Veslařská u domu Veslařská 254 a ukládá ÚMČ zaslat žadatelce odpověď na její žádost. Dále se již rada touto situací nezabývala.

Je potřeba si položit otázku, kolik nehod se v tomto úseku musí stát, než se situací začne rada vážně zamýšlet? Jde přece i o životy dětí pravidelně docházející do místní mateřské školky.